ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

ÖYP Ödeneği ile Demirbaş Alım Süreci

Demirbaş Malzeme alımı için yapılması gerekenler aşağıda özetlenmiştir:

1) a, b, c ve d adımlarındaki formlar ÖYP Araştırma Görevlisi tarafından hazırlanır ve ÖYP ofisine elden teslim edilir. 

a. Danışman onaylı dilekçe doldurulacak. (Form için TIKLAYINIZ).

  • Marka belirtilmeyecektir.
  • Tahmini rakam verilecektir.
  • Araştırma görevlisi ve resmi danışmanı tarafından imzalanacaktır.
  • Tüm kalemler için detaylı bir gerekçe yazılmalıdır. Talep edilen malzemenin tez ile ilişkisi açık bir ifadeyle ortaya konmalıdır.  

b. Teknik Şartname hazırlanacak. (Örnekler için tıklayınız, BİLGİSAYAR, YAZICI, CİHAZ...)

  • Markası belirtilmeden ürünün özelliklerini gösterir bir belgedir. Kısaca istenen malzemenin teknik özelliklerini içermelidir.
  • Danışman ya da araştırma görevlisi tarafından imzalı olması gerekmektedir. 

c. Üç adet fiyat teklifi alınacak. (Örnek için TIKLAYINIZ)

  • Üç ayrı firmadan fiyat teklifleri alınmalıdır. Alınacak tekliflerin piyasa fiyatına yakın olması beklenmektedir. Aksi durumda dilekçeniz kabul edilmeyecektir.
  • ÖYP ofisinin anlaşmalı olduğu veya tavsiyede bulunduğu hiçbir firma yoktur. Tüm firmalar için prosedür aynı hızda ilerlemektedir. Sizlere gönderilen reklam amaçlı hiçbir e-maili dikkate almayınız.

d. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı hazırlanacak. (Form için TIKLAYINIZ)

  • Örnek Tutanak için TIKLAYINIZ
  • Tutanakta 3 teklif de olmalıdır. Birim fiyata göre firmalar sıralanmalıdır. (En düşük fiyat verenden en yüksek fiyat verene doğru)
  • Danışman ve araştırma görevlisi tarafından imzalanmalıdır.
  • Islak imzalı olmalı ve tarihleri dilekçe tarihinden en az 2 gün sonra olmalıdır.
  • KDV'siz fiyatlar yazılmalıdır.
  • Seçtiğiniz firmaların son iki yılda vergi borcu olmamalıdır. 

2) ÖYP Kurum Koordinatörü tarafından dilekçeniz ve gerekçeniz değerlendirilir.


3) Değerlendirme sonunda eksiklik yoksa ÖYP ofisinde "Onay belgesi" hazırlanır. Araştırma Görevlisi tarafından ofisten alınan form firmaya imzalatılır.


4) Cihaz/Malzeme/Demirbaş firmadan temin edildikten sonra "Mal Alım Muayene Tutanağı" ÖYP ofisi tarafından hazırlanır. Araştırma görevlisi ilgili tutanağı kendi imzalayıp, danışmanına da imzalattıktan sonra ÖYP ofisine tekrar teslim eder. 


5) İşlemler neticesinde fatura tutarı firmaya aktarılır.


6) Alınan malzemenin zimmeti dekanlığa devredilir. ÖYP araştırma görevlisinin üniversitemiz kadrosuyla (görevlendirilmesinin sona ermesi) ilişiğinin kesilmesi durumunda zimmetinde olan cihaz/malzeme/demirbaşı dekanlığa teslim etmekle yükümlüdür. 


Bu sayfa ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından en son 05.04.2017 16:59:42 tarihinde güncellenmiştir.